Librecus.sk Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.
Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.

O mne

Ak ste objavili túto stránku, zrejme hľadáte niekoho, kto Vám pomôže prejsť spleťou zákonov a nariadení, ktoré sprevádzajú každé podnikanie. Hľadáte niekoho, kto Vám dokáže popísať stav Vašej firmy pomocou konkrétnych čísel a zároveň zrozumiteľnou rečou. Niekoho, kto bude vo Vašom mene komunikovať s orgánmi štátnej správy a pripravovať podklady pre finančné inštitúcie, prípadne obchodných partnerov. Hľadáte účtovníka. A v tom prípade ste na správnej adrese.

Volám sa Jozef Culák a podvojnému účtovníctvu sa venujem od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2010. Počas svojej praxe som tak mal možnosť stretnúť sa s veľa účtovnými prípadmi a pracovať na ich správnom riešení. Na takom, ktoré by bolo vhodné pre klienta a zároveň v súlade s platnou legislatívou. Oblasť legislatívy regulujúcej podnikanie je však rozsiahla a často sa mení, preto v tejto sfére nemožno čerpať iba zo skúseností z minulosti.

Z tohto dôvodu sa neustále snažím rozširovať si obzor svojich vedomostí, pretože viem, že účtovníctvo nie je profesia, v ktorej sa človek niečo na začiatku naučí a následne z toho čerpá celý pracovný život. Popri praktickom pôsobení v obore preto pravidelne rozširujem svoje poznatky študovaním odbornej literatúry, prípadne účasťou na školeniach alebo diskusiou s kolegami.

Vo svojej práci sa však nevenujem iba účtovníctvu. Portfólio mojich služieb zahŕňa aj ďalšie príbuzné oblasti súvisiace s podnikaním, ktorým som sa začal venovať v súvislosti s dopytom zo strany mojich klientov. Tu mám na mysli napr. správu pohľadávok vrátane ich súdneho vymáhania, zakladanie spoločností s ručením obmedzeným, podávanie návrhov na zápis zmien do Obchodného registra, pomoc so zápisom spoločnosti do zoznamu hospodárskych subjektov atď.

Bager