Librecus.sk Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.
Účtovnícke služby pre Vaše podnikanie.

O mne

Ak ste objavili túto stránku, zrejme hľadáte niekoho, kto Vám pomôže prejsť spleťou zákonov a nariadení, ktoré sprevádzajú každé podnikanie. Hľadáte niekoho, kto Vám dokáže popísať stav Vašej firmy pomocou konkrétnych čísel a zároveň zrozumiteľnou rečou. Niekoho, kto bude vo Vašom mene komunikovať s orgánmi štátnej správy a pripravovať podklady pre finančné inštitúcie, prípadne obchodných partnerov. Hľadáte účtovníka. A v tom prípade ste na správnej adrese.

Volám sa Jozef Culák a podvojnému účtovníctvu sa venujem od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2010. Počas svojej praxe som mal tak možnosť stretnúť sa s veľa účtovnými prípadmi a pracovať na ich legislatívne správnom riešení. Na druhú stranu však musím priznať, že existuje aj značná skupina prípadov, s ktorými skúsenosti doteraz nemám. Oblasť legislatívy regulujúcej podnikanie je totiž tak rozsiahla a často sa meniaca, že je takmer nemožné mať dokonalý prehľad vo všetkých jej častiach.

Snažím sa však neustále rozširovať obzor svojich vedomostí, pretože viem, že účtovníctvo nie je profesia, v ktorej sa človek niečo na začiatku naučí a následne z toho čerpá celý pracovný život. Popri praktickom pôsobení v obore preto pravidelne rozširujem svoje poznatky študovaním odbornej literatúry, prípadne účasťou na školeniach alebo diskusiou s kolegami. A hoci účtovníctvo a sledovanie ekonomickej stránky podnikania sa často netešia veľkej obľube ľudí, ja robím svoju prácu rád.