Blog

1 post

Konečný užívateľ výhod a jeho zápis do obchodného registra

Kto je konečný užívateľ výhod? Aké údaje o ňom obchodný register (OR) potrebuje a kto má povinnosť túto osobu do registra zapísať? V súvislosti s touto povinnosťou má stále veľká skupina podnikateľov nejasnosti, prípadne o nej ani nevedia. Neznalosť zákona však neospravedlňuje a vzhľadom k výške hroziacej pokuty až do 3.310 EUR určite stojí za námahu dozvedieť sa o tejto skutočnosti viac. Pokúsim sa ju preto v nasledujúcich riadkoch stručne objasniť. […]