Blog

2 posts

Zvýšenie základného imania v s.r.o.

Povedzme si najskôr, čo je to základné imanie a o čom nás vlastne jeho hodnota informuje. O jeho presnej definícii hovorí Obchodný zákonník, podľa ktorého je základné imanie peňažným vyjadrením súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti. Základné imanie musí byť vyjadrené celým kladným číslom a v prípade s.r.o. musí dosiahnuť minimálnu hodnotu 5.000,- EUR (hodnota vkladu spoločníka musí by aspoň 750,- EUR). Tu dochádza občas v praxi k nedorozumeniu, […]

Konečný užívateľ výhod a jeho zápis do obchodného registra

Kto je konečný užívateľ výhod? Aké údaje o ňom obchodný register (OR) potrebuje a kto má povinnosť túto osobu do registra zapísať? V súvislosti s touto povinnosťou má stále veľká skupina podnikateľov nejasnosti, prípadne o nej ani nevedia. Neznalosť zákona však neospravedlňuje a vzhľadom k výške hroziacej pokuty až do 3.310 EUR určite stojí za námahu dozvedieť sa o tejto skutočnosti viac. Pokúsim sa ju preto v nasledujúcich riadkoch stručne objasniť. […]